Partikelfilter & avgasfilter

 

partikelfilter

 

Vi erbjuder EHC HT partikelfilter och avgasfilter till:


Truckar och arbetsmaskiner med olika körförhållande
Lätta och tunga fordon som startar och flyttas inomhus
För permanent installation på tunga
fordon, truckar och arbetsmaskiner.

 

 

(bild från ehcteknik.se)

Vad våra partikelfilter och avgasfilter gör:

 • Avlägsnar 99,92% av 0,12 micron partikeln som bildas när en motor startar.
 • Reducerar lukter, aromater.
 • Avskiljer mutagena och cancerogena ämnen så som POM och PAH från avgasen.
 • Löser avgasproblemen när inte klassiska avgasslang system går att använda.

 

Hur avgasrening fungerar:

 • Avgasrenare som är lätta att montera och de monteras direkt på ett fordonets avgasrör.
 • Används när fordonet startar och förflyttas med lågt motorvarvtal inomhus.
 • Verkar omedelbart när motorn startar.
 • En katalysator kan används i avgassystemet för att bränna gaser i avgasen.
 • Partikelfiltret monteras permanent på fordonet som arbetar eller är lätt flyttbara för tillfällig installation. Partikel filter är okänsliga för fukt och kan därmed användas på fordon som körs i tvätthallar.
 • Partikelfiltret har en låg vikt och kan användas till de flesta avgasrör.
 • Låg användningskostnad.