Kontaktuppgifter

Bulyckevägen 5
418 78 Göteborg
031-58 20 00
Öppet alla vardagar mellan 07.00-16.00
3dhyrliftar göteborg
JOHAN KARLSSON
3dhyrliftar göteborg
TOMMY MAGNUSSON

Mobil: 0706-58 20 81
Email: jk0706582081@gmail.com

Mobil: 0727-30 77 33
Email: tommy.magnusson@3dhyrliftar.se