MAXIMAL LYFTKAPACITET

2000 kg

maxtruck

ERGONOMISK DESIGN & FRI SIKT

Minskar risken för olyckor vid godshantering.

MAX-HJUL DESIGN

Rörligheten och vändradien är baserad på denna unika designen.

maxtruck

MAXTRUCK 2T

Den unika styrningen gör att den är oslagbar jämfört med andra maskiner inom segmentet.

Detta är en elektrisk fyrhjulig gaffeltruck med allvägsegenskaper som gör det enkelt att hantera långa laster och skrymmande gods utan någon risk för olyckor, skador på utrustning eller påkörningar på personal som finns i närheten.

Maxtrucken kan hantera gods upp till 2 ton och klarar höjder på upp till 4,2 meter.
Med verktygsbyte kan trucken användas som en bomlyft för servicearbeten eller som en plocktruck.
Med ett annat speciellt verktyg kan den arbeta i smala gångar (1600 mm) som normalt kräver en specialtruck.

Trucken har en vändradie på 0 mm! Den har även fritt synfält utan maststativ vilket medför 100% sikt vid körning. Den har även en display som ger information till föraren vid drift.

Den är även ergonomiskt optimal då den har ett lågt insteg och elektrisk styrning med alla körfunktioner placerade på vänster panel för ett komfortabelt handhavande.

MaxTrucken kan användas dygnet runt då man byter batteri på två minuter.


Spela video

KONTAKTA OSS